Selçuk Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini giderebilmek için 38 kişilik kadro ile sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti. İşte kadro ve şartlar.

Selçuk Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Selçuk Üniversitesi bünyesine farklı alanlarda olmak üzere 38 kişilik boş kadro ile personel alacak. Alımlar Sözleşmeli statüde yapılacak olup farklı alanlara alım yapılacak. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi alımları, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni ve Fizyoterapist kadrolarına yapılacak.

KADRO DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4.Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5.Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7.Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 11:23
YORUM EKLE