Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu Personel Alıyor!

Sözleşmeli personel alımı kapsamında kamuya üniversite tarafından personel alımı ilanı yayımlandı. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu Personel Alıyor!

Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2019 tarihli yayımlanmış olan ilanlarına göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını belirtti. Alımlar ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar arasından yapılacak olup sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

BAŞVURU ŞARTLARI:

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
  • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR:

İlgili Üniversite'nin personel alımı için süreç ilanın resmi gazete'de yayımlanması ile birlikte başladı ve adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde yani 9 Ocak 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası www.personel.subu.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE