Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki personel ihtiyacı için alım yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 02 Aralık 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı farklı pozisyon ve niteliklerde toplamda 7 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2 adet Proje Yöneticisi, 1 adet Sistem Uzmanı, 1 adet Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 adet veri Yönetim Uzmanı, 1 adet Kıdemli yazılım Geliştirme uzmanı, 1 adet Ağ Uzmanı alımı alımı yapacak. Ayrıca alınacak adaylar aşağıdaki şartlara uygun olmaları gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR:
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki verilmiş olan genel şartları taşıyan adaylar,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.
  • Görevini yapmasına engel olabilecek olan herhangi sağlık durumuna sahip olmayan adaylar,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmayan adaylar,
  • Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.

BAŞVURULAR:

Başvuruda bulunacak olan adaylar, 12 Aralık 2016 tarihi ile 23 Aralık 2016 tarihleri arasında saat 16:00 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.İlanın Tam Metni için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE