Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2024 yılı Haziran ayında yıllık %71,60, aylık ise %1,64 oranında artış gösterdi. TÜFE, tüketicilerin mal ve hizmet satın alırken karşılaştıkları fiyat değişikliklerini izleyen önemli bir ekonomik göstergedir. Bu artışlar, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve enflasyonist baskıları anlamak açısından kritik öneme sahiptir.

TÜFE Değişim Oranları

2024 yılı Haziran ayında TÜFE'deki (2003=100) değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:

  • Bir önceki aya göre %1,64
  • Bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73
  • Bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60
  • On iki aylık ortalamalara göre %65,07

Bu veriler, Türkiye ekonomisinde enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu ve fiyat seviyelerindeki genel artışı net bir şekilde göstermektedir. Özellikle yıllık %71,60'lık artış, hane halklarının satın alma gücünü ciddi şekilde etkileyen önemli bir enflasyonist baskıyı ifade etmektedir.

Aylık ve Yıllık Artışlar

Aylık %1,64'lük artış, fiyatların Haziran ayında da yükselmeye devam ettiğini göstermektedir. Bu durum, tüketici fiyatlarında sürekli bir yükseliş trendinin var olduğunu ve kısa vadede enflasyonist baskıların hafiflemeyeceğini işaret etmektedir.

Yıllık %71,60'lık artış ise, bir yıl öncesine kıyasla fiyatların önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, uzun vadeli enflasyonist baskıların devam ettiğini ve ekonomik istikrarın sağlanması için ciddi önlemler alınması gerektiğini göstermektedir.

On İki Aylık Ortalamalar

On iki aylık ortalamalara göre %65,07'lik artış, son bir yıl içinde fiyatların genel olarak ne kadar yükseldiğini göstermektedir. Bu veri, uzun vadeli enflasyon trendlerini anlamak için kritik bir göstergedir ve ekonomik politikaların etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir.