Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubay alımı ilanı yayımladı. Az Önce Komutanlık resmi İnternet adresi üzerinde gemiş olan duyuruya göre Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek amacı ile 110 Astsubay alımı gerçekleştirecek. Söz konusu duyuruya göre KPSS Puanı ile veya KPSS siz askeri personel alımı yapılacak. Detaylar haberin devamında.

110 Astsubay Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda Meslek Yüksek Okullarının ön lisans bölümünden sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır.

Alım yapılacak alanlar ise " Güverte, İkmal, Bilgi Teknolojileri, İdari " bölümlerinde astsubay alımı yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve belgesi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. KPSS puan şartı aranan branşlar için; 2022 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,

e. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak 

ğ. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

i. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

m. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

n. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

o. Hamile olmamak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay alımı başvuruları Aralık ve Ocak ayları içerisinde yapılacak. Buna göre;

Başvuru Tarihleri: 29 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024

Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

BAŞVUUR KILAVUZU BURADA

Editör: Erhan İmamoğlu