Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Sahil Güvenlik Komutanlığı remsi internet adresi üzerinde yayımladığı ilana göre 2024 yılı kapsamında Subay alımı gerçekleştirilecek. Adaylardan aranan şartlar ve kontenjan dağılmını İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Subay Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda erkek ve kadın 30 sözleşmeli subay temini yapılacaktır.

Alımlar " Güverte, Makine, İkmal, Mühendis, Hukuk " alanlarında yapılacaktır.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Subay alımı için adaylardan genel ve özel nitelikler aranacaktır. Bu kapsamda,

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek, ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

d. KPSS ve ALES puan şartı aranan branşlardan;

1- Mühendis ve İkmal branşları için; 2022-2023 yılında yapılan KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve 2019-2020-2021-2022- 2023 yıllarında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden en az 65 almış olmak,

2- Hukuk branşı için; 2022-2023 yılında yapılan KPSS’de hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden en az 70 almış olmak,

3- Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak

e. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2019-2020-2021- 2022-2023 yılında yapılan YDS/e-YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,

f. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir.],

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;

(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Subay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık raporunu almak,

(2) Mühendis ve İkmal branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak,

h. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi;

ı. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

n. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

o. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ö. Hamile olmamak, 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay alımı başvurusu için süreç Aralık ayında başlayacak olup en geç Ocak ayı içerisinde yapılmış olması gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 29 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024

Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

Editör: Erhan İmamoğlu