Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı için başvurular sona eriyor. 2024 yılı 1. Dönem kapsamında farklı kadrolarda olmak üzere 10 bin 60 kişilik boş kadro ile Yeniden atama kurası ilanı ile personel alımı yapılacağı açıklandı. 

Kura İçin Başvurular Sona Eriyor!

Sağlık Bakanlığo Yeniden atama kurası için başvurular sona eriyor. 30 Ocak 2024 tarihi ile başlamış olan başvurular en geç 5 Şubat 2024 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvuurlarını aşağıdaki bilgiler doğrultusunda yapacaklar.

Söz konusu atama kurası ilanları ile Eş Durumu ile işini bırakan adaylar Yeniden atama kurası ile mesleğine geri dönebilecek. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyurulara göre;

 • 2024 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası
 • 2024 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

ilanları ile personel alımı yapılacaktır.

2024 Yılı 1. Dönem 657 - 4/B Eş Durumu İle Yeniden Atama ile 2575 Personel Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin değişik 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde 30 Ocak 2024 – 05 Şubat 2024 tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacaktır.

Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi

Söz konusu kontenjanlara göre toplamda 1896 kişilik boş kontenjan ile yeniden atama yapılacaktır.

 • 4 Biyolog,
 • 20 Büro Personeli,
 • 65 Destek Personeli,
 • 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli,
 • 29 Diyetisyen,
 • 239 Ebe,
 • 29 Fizyoterapist,
 • 587 Hemşire,
 • 22 Mühendis,
 • 35 Psikolog,
 • 171 Sağlık Memuru,
 • 678 Sağlık Teknikeri,
 • 15 Sosyal Çalışmacı,

Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi

Döner sermaye kapsamında 679 personel alımı kadrosu ile yeniden atama yapılacak. Kontenjanlar ise;

 • 32 Büro Personeli,
 • 11 Destek Personeli,
 • 14 Diyetisyen,
 • 98 Ebe,
 • 293 Hemşire,
 • 104 Sağlık Memuru,
 • 127 Sağlık Teknikeri,

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.

İlan Metni ve Boş Pozisyon Listeleri Yayımlanmıştır. Başvuruları 05.02.2024 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden  yapılmaktadır.

Başvuru ve Takip İşlemleri İçin Tıklayınız

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 1. Dönem 663 - 45/A Eş Durumu Yeniden Atama İle 7485 Personel Alımı İlanı:

Sağlık Bakanlığı bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı’nın 10.07.2018 tarihli ve 4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 30 Ocak 2024 – 05 Şubat 2024 tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacaktır.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.

Boş Kontenjanlar Nelerdir?

 • 24 Biyolog,
 • 26 Çocuk Gelişimcisi,
 • 31 Dil ve Konuşma Terapisti,
 • 70 Diyetisyen,
 • 664 Ebe,
 • 97 Fizyoterapist,
 • 4654 Hemşire,
 • 12 İş ve Uğraşı Terapisti ( Ergoterapist ),
 • 13 Odyolog,
 • 55 Perfüzyonist,
 • 140 Psikolog,
 • 59 Sağlık Fizikçisi,
 • 1354 Sağlık Teknikeri,
 • 182 Sağlık Teknisyeni,
 • 104 Sosyal Çalışmacı,

İlan Metni ve Boş Pozisyon Listesi Yayımlanmıştır. Başvuruları 05.02.2024 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden  yapılmaktadır.

27 Bin Personel Alımı İçin 2024 Yılı Atama İçin Talep Toplama Süreci Başladı!

Sağlık Bakanlığı bünyesine Atama Kurası ile farklı alanlarda Personel alımı yapacak. 2024 yılı İlk Defa ve Yeniden atama Kurası için süreç başladı.

Daha önce de Resmi gazetede yayımlanmış olan 27 Bin Personel Alımı kapsamında kontenjan dağılımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Az Önce bakanlıktan ise Atama Kurası için talep toplama sürecinin başladığı bildirildi.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarında talep toplanacaktır. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)

Talep Sona Erme tarihi:

Talepler 15/02/2024 (Saat 23:59) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. 

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 27 Bin Personel Alımı Kararı Kontenjan Dağılımı Yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 27 Bin Personel Alımı Kararı Kontenjan Dağılımı Yayımlandı!

35 Bin Yeni İşçi Personel Alımı Yapılacak!

Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre 35 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı duyurusundan sonra Kontenjan dağılımı ve şartları belli olmaya başladı. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantı üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 35 Bin İşçi Personel Alımı Başvurusu Başladı! Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 35 Bin İşçi Personel Alımı Başvurusu Başladı!

Editör: Erhan İmamoğlu