Sağlık Bakanlığından yeni duyuru geldi. Az Önce 6 Haziran 2023 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı Eş Durumu nedenyliyle yer değişikliği duyurusu yayımlandı. Söz konusu duyurulara göre alımlar sağlık bakanlığı resmi İnternet adresindne yapılacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin değişik 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde başvuru tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak.

Yer Değişikliği Boş Kadroları Yayımlandı!

Sözleşmeli Sağlık Personeli Eş Durumu İle Yerdeğişikliği Kapsamında 6.934 Kişilik Boş kadro Yer alıyor.

Sözleşmeli Personelin Eş Durumu ile Yer değişikliği kapsamında ise;

  • Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon 1921 kişilik kadro ile,
  • Döner Sermaye Boş Pozisyon 756 kişilik kadro ile,

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Sağlık Bakanlığında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde anılan Yönerge’nin 7 nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge ’nin ek 1 inci maddesi hükümleri kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı çalışanı hizmet sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir.

Kura Başvurusu Ne Zaman Yapılacak?

İlan Metni ve Boş Pozisyon Listeleri yayımlanmıştır. Başvurular 09.06.2023 Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS Üzerinden Yapılmaktadır.

Atama Takvini Nedir?

2023 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

İlan Metni

Kura Takvimi

Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi

Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi

Ek-1 Form (İstenen Belgeler)

2023 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

İlan Metni

Kura Takvimi

Boş Pozisyon Listesi

Ek-1 Form (İstenen Belgeler)