Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan Konya Ovası Projesi kapsamında personel alımı yapılacak. Yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Konya Ovası Projesi ( KOP ) bünyesindeki eksiliği gidermek amacı ile 9 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu yönde alımlar KPSS siz personel alımı kapsamında gerçekleştirilecektir.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

KOP Uzman Personel kapsamında olmak üzere;

 • 5 Yıl tecrübeli 7 Kişi,
 • 8 Yıl Tecrübeli 2 Kişi,

olmak üzere toplamda 9 kişi istihdam edilecektir.

Başvuru İçin Hangi Şartlar Aranacak?

KOP Personel alımı kapsamında yayımlanmış olan ilana göre adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak" gibi genel nitelikler aranacak.

Özel Şartlar Nedir?

 • Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 
 • Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,
 • Ulaştırma ve lojistik sistemleri, ulaştırma sistemleri planlaması,
 • Jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerji planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,
 • KOP BKİ Bölgesine yönelik saha deneyimi,
 • Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,
 • Fizibilite çalışmaları, risk yönetimi, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, kamu muhasebe sistemi,
 • Muhasebe işlemleri, Kamu İhale Mevzuatı ve ihale dosyalarının hazırlanması veya Kamu Personeli Mevzuatı,
 • Proje döngüsü yönetimi, ulusal veya uluslararası kurum\kuruluşlar tarafından yürütülen destek mekanizmaları, program\proje uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, özel eğitime muhtaç bireylerin eğitiminde çalışmak,
 • Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı,
 • Turizm ve tarihi eser politikaları, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, tarım politikaları, tarım ekonomisi, tarımsal altyapı uygulamaları, organik tarım ve hayvancılık, hayvansal ve bitkisel üretim, tıbbi bitkiler,
 • Gıda sanayi ve enerji ekipmanları imalatına yönelik üretim faaliyetleri,
 • CBS ve Haritalama paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek,
 • Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,
 • Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

KOP Personel alımı başvurusu 8 Temmuz 2024 tarihi ile başlayacak olup en geç 19 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar başvurularını sadece İnternet üzerinden gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 08/07/2024 - 19/07/2024

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

İLANIN TAM METNİ