Resmi Gazetede 17 Mart 2023 tarihli yeni kararlar yayımlandı. Resmi Gazete de yayımlanmış olan yönetmelik kararı ile bekçi alımında ilişkin ve Bekçi adaylarının eğitimi öğretim yönetmelikleri yayımlandı. Söz konusu yönetmelikte bekçi alımına ilişkin tüm detaylar belirtildi. 

Peki ilgili yönetmeliğe göre Bekçi alımı detayları nelerdir? Hangi birimlere bekçi alımı gerçekleştirilecek? Bekçi alımı şatları nelerdir?

2023 Yılı Bekçi Alımı Yapılacak!

Polis Akademisi Başkanlığı 2023 yılı bekçi alımı ilanı yayımlamıştı. 18 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan ilan ile 1250 kişi istihdam edileceği bildirilmişti. Ancak kontenjan sayısı yeni bekçi alımı için adaylara çok az geldi. Bu kapsamda yeni alım bekleyen adaylar için Resmi Gazetede alımlara ilişkin yönetmelik duyuruldu. Bu kapsamda 2023/2 Bekçi Alımı yayımlanacağı ön görülmektedir.

En az 10.000 Bekçi Alımı Bekleniyor!

En son yapılan Bekçi alımında 1250 kişilik kadro için ilan yayımlanmıştı. Ancak bekçi atama sayısının az olması sebebi ile ve ülkemizde meydana gelen Deprem sebebi ile özellikle Deprem bölgesinde zel güvenlik kollarına ihtiyaç duyulması ile adayların bekçi alımı beklentisi arttı. Bu yönde en az 10 bin Bekçi alımı beklenmektedir.

BEKÇİ ALIMI BEKLEYEN ADAYLAR BURADA! TIKLA SENDE KATIL

Bekçi Alım ve Giriş Yönetmeliğinde Resmi Gazete Duyurusu:

Resmi Gazetenin 32135 sayılı yayımladığı 17 Mart 2023 tarihli Gazetede " Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğirim-Öğretim Yönetmeliği " yayımlandı. 6 Bölümden oluşan yönetmelik detaylarını paylaşıyoruz.

Söz konusu yönetmelik ile, çarşı ve mahalle bekçileri olarak istihdam edileceklerde aranan şartları, giriş sınavı/seçimi, atanması ve eğitimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Bekçilerin Memur Olarak Ataması Yapılacak Birimler Nelerdir?

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

d) Başvuran: Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına müracaat edenleri,

e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

f) Dönem: Eğitim süresinin bölümlerini,

g) Eğitim Kurumu: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Başkanlığa bağlı birimi,

ğ) Eğitim Merkezi: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Komutan Yardımcılığına bağlı Jandarma Eğitim Merkezi Komutanlıklarını,

h) Genel Komutan: Jandarma Genel Komutanını,

ı) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını,

i) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

j) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

k) Hazırlayıcı Eğitim: Aday çarşı ve mahalle bekçilerine sınıfı ve görevleri ile ilgili verilen eğitimi,

l) JSGA Başkanı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

m) JSGA Başkanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

n) Komutan Yardımcılığı: Eğitimden sorumlu Genel Komutan Yardımcılığını,

o) Kurum Müdürü: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim gördüğü eğitim kurumunun müdürünü veya eğitim merkezi komutanlığının komutanını,

ö) Sağlık Şartları Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

p) Sertifika: Temel ve hazırlayıcı eğitimi başarı ile bitiren aday çarşı ve mahalle bekçilerine; içeriğinde eğitim etkinliğinin açık adı, tarihi, aday çarşı ve mahalle bekçisinin adı, soyadı ve sicil numarası bulunan ve Başkanın/Komutan Yardımcısının imzasıyla verilen belgeyi,

r) Şehit veya Vazife Malulü Eş veya Çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

s) Temel Eğitim: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,

ş) Temin Merkezi: Personel Temin Merkezi Komutanlığını,

t) Üst Subay: Binbaşı, Yarbay ve Albay rütbelerindeki subayları,

u) Yönetim Kurulu: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının Yönetim Kurulunu,

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alımı Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlik ödevini bitirmiş olmak.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak.
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engeli bulunmamak.
 • Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki şartları taşımak.
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
 • Sağlık Şartları Yönetmeliği veya 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere;
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Genel Müdürlük, Genel Komutanlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile JSGA Başkanlığına bağlı okul ve eğitim/öğretim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Komutanlık, Genel Müdürlük ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken kusuru nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak.
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
 • İlgili mevzuatına göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Başvuruların başlangıç tarihi itibarıyla başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıldır yerleşik olmak.

RESMİ GAZETE DUYURUNUN TAMAMI BURADA

BEKÇİ ALIMI İLANI YAYIMLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Editör: TE Bilisim