Resmi gazetede 12 Mayıs 2023 tarihli yayımlanmış olan Yönetmelikler kapsamında POMEM Polis alımı hakkında Yaş şartında değişiklikler yapıldı. Beklenen Yönetmelik kapsamında Eklenen Geçici madde yönetmelik ile 30. Dönem POMEM Kapsamında yaş şartı için geçerlidir.

2023 Yılı POMEM ( 30. Dönem ) Yaş Şartı Yönetmeliği Değişti!

Polis meslek Eğitim merkezş Giriş yönetmeliği değişiklil kapsamında yaş şartında yönetmelik değişikliği yapıldı. 2023 ylı 30. Dönem POMEM Başvuru yapacak adayları ilgilendiriyor. Bu kapsamda;

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) POMEM’lere başvuru yapacak adaylar için 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan yaş şartı; 2023 yılı için yapılacak olan sınavlarda, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, 1/1/1993 ve sonrasında doğanların müracaatları kabul edilecek şekilde uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

10 Bin 600 Polis Alımı Başvurusu Devam Ediyor!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan Polis alımı için başvurular hala devam ediyor. 

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine Lisans Mezunu 8.480 ve Ön Lisans mezunu 2.120 Polis alımı gerçekleştirecek. Son güncelleme işe kontenjan arttırıldığını bildirmiştir. Ayrıca:

  • Lisans mezunu (6.900) erkek ile (1.580) kadın,
  • Önlisans mezunu (1.700) erkek ile (420) kadın,

alımı yapılacak.

Başvurular 1 Mayıs 2023 tarihi ile başlamıştı ve en geç 19 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/polis-alimi/30-donem-pomem-10600-polis-alimi-basvuru-ekrani-acildi-106-h44335.html