Polis Akademisi Başkanlığından az önce gelen duyuru ile Başpolis Memurları ve Kıdemli Başpolis alımı sınav sonuçları duyuruldu. Türbe yükseltme sınavı için sonuçlar açıklanmıştır. Komiser Yardımcılığına yükselme sınavına katılan adaylar açıklanmıştır.

Komiser Yardımcılığı Sınavı Sonuçları Duyuruldu!

Mahkeme Kararı gereği 23.05.2022 tarihli Bakanlık Onayı ile yapılması uygun görülen Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarından İlk Derece Amirlik Eğitimi Sözlü Sınavı 19 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olup, sözlü sınav sonuçları 11.10.2022 tarihinde açıklanmıştır.

Emniyet Teşkilatında görevli Başpolis Memurları ile Kıdemli Başpolis Memurlarının Komiser Yardımcılığı rütbesine yükselmesine ait iş ve işlemler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Geçici 29. Maddesinin “Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.” hükmü doğrultusunda 10/01/2019 tarihli Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimine Giriş Şartları, Sınav ve Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Uzaktan Eğitim İçin Belge teslim Tarihi Açıklandı!

Sınavda başarılı olan personel 17-28 Ekim 2022 tarihleri arasında uzaktan eğitime tabi tutulacak olup, eğitime ilişkin iş ve işlemler bilahare bildirilecektir.