TÜBİTAK Personel Alımı

TÜBİTAK personel alımı yapacak. TÜBİTAK bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Hukuk Hizmeti başkanlığı personel alımı yapacak. Sizde TÜBİTAK iş başvurusunda bulunmak için haberimizin devamında verilen bilgileri inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK Personel Alımı
TÜBİTAK 05 Nisan 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara'da 2 adet personel alacak. Alınacak olan personeller Hukuk Hizmeti Başkanlığın'da görevlendirilecektir. Adaylardan kadroya girebilmeleri için istenilen şartlar şöyledir;

GENEL ŞARTLAR:
  • Askerlik görevini bitirmiş veya askerlik ile ilgisi bulunmayan adaylar,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmayan adaylar,
  • Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak
  • Görevini devamlı yapmaısna engel olabilecek olan herhangi bir sağlık durumuna sahip olmayan adaylar,
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim -öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak
BAŞVURULAR:
 
Başvuruda bulunacak olan adaylar, en geç 25 Nisan 2016 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Başkanlık Evrak Teslim Bürosuna elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların yukarıda verilen sıraya uygun, tek yüze bastırılmış ve birbirlerine zımbalanmadan teslim edilmesi önem arz etmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2016, 23:12
YORUM EKLE