Polis Akademisi Başkanlığı yaş şartının değişikliği hakkında duyuru yayımladı. 12 Mayıs 2023 tarihli Resmi gazetede yayımlanmış olan Yaş Şsrtının değişikliği yönetmeliği kapsamında yeni karar için Polis Alkademisi resmi İnternet adresi üzerinde açıklayıcı duyuru yayımladı.

12 Mayıs 2023 POMEM Yaş Şartı Değişikliği Yayımlandı!

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayımladığı 30. Dönem POMEM kapsamında 10 bin 600 Polis alımı için yaş şartı değişikliği yayımladı. Yönetmelik 12 mayıs 2023 tarihli Resmi gazetede yayımladı.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/polis-alimi/pomem-polis-aliminda-yas-sarti-yonetmeligi-degisti-h44408.html

POLİSLİĞE BAŞVURU YAPAN ADAYLAR BURADA! TIKLA SENDE KATIL

Polis Akademisi Yaş şartı Değişikliği Duyurusu:

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek, 2023 yılında yapılacak POMEM Giriş Sınavı müracaatlarındaki yaş sınırı şartı güncellenmiştir. 01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletilmiştir. 

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)” olarak belirlenen yaş şartı 12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “GEÇİCİ MADDE 1- (1) POMEM’lere başvuru yapacak adaylar için 8’inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan yaş şartı; 2023 yılı için yapılacak olan sınavlarda, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, 1/1/1993 ve sonrasında doğanların müracaatları kabul edilecek şekilde uygulanır.” hükmüne istinaden “01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak” olarak değiştirilmiştir. 

Söz konusu değişiklikle son müracaat tarihi 19 Mayıs 2023 olan 30. Dönem POMEM Giriş Sınavına 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olan ve diğer şartları taşıyan adaylar başvuru yapabileceklerdir.

POLİS ALIMI İLANIN DETAYLARI BURADA

DEĞİŞMESİNİ İSTEDİĞİNİZ BAŞKA ŞART VARSA YORUMLARDA BELİRTİNİZ.