Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleşecek Eğitim Sonu Sınavı Hakkında Duyuru

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim alan öğrencilere yönelik önemli bir duyuru yapmıştır. Bu duyuru, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21. maddesi çerçevesinde gerçekleşecek olan Eğitim Sonu Sınavı ile ilgilidir.

Sınav Şartları ve Tarihleri:

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 1. fıkrasına göre, POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanabilmeleri için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavın usul ve esasları ise Başkanlıkça belirlenmektedir.

Bu kapsamda, 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre sınava tabi tutulacaklardır.

Sınavlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Sınavlar, 01-03 Aralık 2023 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenecektir.

Yayınlanan Yönetmelik Hükümleri:

Söz konusu sınavlarla ilgili detaylı bilgiler, 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" çerçevesinde belirlenmiştir.

Bu nedenle, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince ilan edilmiştir.