Yeni Tercih Kılavuzu Yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi başkanlığı tarafından az önce gelmil olan duyuru ile KPSS 2021/7 Tercih kılavuzu yayımlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kamu personeli Alımı yapacağını bildirdi. Söz konusu kılavuza göre alımlar Lisans seviyesinde KPSS Puanı ile yapılacak. Tercih süreci başlamış olan 2021/7 kılavuzu hakkında, Başvuru şartları, Şehre göre Mühendis Alımı dağılımı, Tercih Ücreti ve şartlar haberin devamında.

25 MÜHENDİS ALIMI ŞEHRE GÖRE DAĞILIM:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımladığı tercih kılavuzuna göre Taşra Teşkilatı olan 7 farklı şehirde 25 Mühendis Alımı yapacak. Mühendis Alımları Su Bilimleri ve Mühendisliği alanlarında yapılacak.

Nitelik Koduna Göre Özel Şartlar:

4820 Nitelik Kodu: Su Bilimleri ve Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak. Ayrıca Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak gereklidir.

7 Farklı Şehirde Mühendis Alınacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımladığı tercih kılavuzuna göre Taşra Teşkilatında olmak üzere, İstanbuşi Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adayların, bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4- Sağlık bakımından mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI!

Ösym tarafından gelen duyur ile tercihler 21 Ekim 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 26 Ekim 2021 tarihine kadar yapılack tercihler kabul edilecektir. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM resmi İnternet adresi üzerinden yapacaklardır.

ÖSYM Duyurusu:

KPSS-2021/7: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 26 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİH ÜCRETİ VE ANLAŞMALI BANKALAR:

Yerleştirme ücreti 25,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

KPSS 2021/7 TERİH KILAVUZU