Ordu Üniversitesi sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını ilan etti. Resmi gazetede 12 Kasım 2021 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Üniversite 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak KPSS Puanı İle Personel Alımı yapılacağını bildirdi. Lise ve Ön Lisans mezunu personel alımı yapılacak olup kadro dağılımı ve şartlar haberde.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Ordu Üniversitesi 15 kişilik boş kadro ile Lise mezunu 10 ve Ön Lisans Mezunu 5 olmak üzere 15 temizlik Görevlisi Alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,

- Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak.

- Ortaöğretim veya Ön lisans mezunu olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Üniversitenin personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 12 Kasım 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 26 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile gerçekleştireceklerdir.

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim