Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yürütülen Toplum Yararı Programları kapsamında kamuya binlerce personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sebebi ile yayımlanacak yeni TYP Personel alımlarında Geçici başvuru şartı eklendi. Aynı zamanda başvuruları devam etmekte olan TYP Personel alımlarına uygulanacak şartlar ve tüm başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

TYP Personel Alımında Geçici Madde!

17 Şubat 2023 tarihi ile yayımlanmış olan TYP Personel Alımı için yönetmelikte değişiklik yapıldı. İŞKUR tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre OHAL kapsamında uygulanacak yeni TYP Personel alımları için yeni şart eklendi. Bu kapsamda Resmi Gazete duyurusuna göre;

29/5/2022 tarihli ve 31850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

OHAL kapsamında Eklenen Geçici madde ise;

8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen illerde, depremin etkilerinin azaltılması amacıyla olağanüstü hal ilan edilen dönemde başlatılacak TYP’lerde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 10 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları uygulanmayabilir.”

TYP Personel Alımı Güncel Başvuru Şartları Nedir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kuruma kayıtlı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
 • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
 • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TYP Perosnel Kontenjanları ve Uygulama Alanları nedir?

 • Afet
 • Salgın
 • Acil Durum
 • Diğer Mücbir Sebepler
 • Sosyal Kriz

TYP Çalışma Süresi Kaçtır?

Bildiğiniz gibi İŞKUR Toplum Yararı Programları kapsamında personel alımları Geçici süreli uygulanmaktadır. İŞKUR resmi İnternet adresi üzerinde de yayımladığı duyuru ile çalışma süresi 6 aydır. İŞKUR kendi Açıklaması ile " TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. " Ayrıca TYP’de haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir.

GÜNCEL TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI BURADA