Millî Savunma Bakanlığı, istihdam politikaları kapsamında, çeşitli iş yerlerinde sürekli işçi olarak çalışacak engelli ve Terörle Mücadelede Malûl Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) bireylerin temini için bir duyuru yayımlamıştır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılan başvurular sonrasında, kura çekimi gerçekleştirilmiş ve belge kontrolüne çağrılacak adaylar belirlenmiştir. Bu makalede, kura sonuç duyurusu, belge kontrol süreci ve adayların izlemesi gereken adımlar detaylandırılmaktadır.

Kura Çekimi ve Aday Belirleme Süreci

Engelli ve TMSY İşçi Temini

Millî Savunma Bakanlığı, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilan ile dört engelli ve on TMSY statüsünde sürekli işçi alımı için başvuru kabul etmiştir. Başvurular, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince işleme alınmıştır.

Kura Çekimi

Başvurular sonrasında, açık iş gücü miktarının dört katı kadar asil ve dört katı kadar yedek aday belirlenmiştir. 11 Haziran 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar, belge kontrolü için çağrılmıştır.

Belge Kontrol Süreci

Belge Kontrolüne Hak Kazanan Adaylar

Başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti için kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar, başvurdukları iş yerlerinde belge kontrolüne tabi tutulacaktır. Yeterli başvuru olmaması durumunda, başvuran tüm adaylar belge kontrolüne girmeye hak kazanmıştır.

Belge İbrazı

Kura sonucu belirlenen adaylar, kontrol edilecek belgelerini belirtilen tarihlerde başvurdukları iş yerine şahsen ibraz edeceklerdir. Posta yoluyla gönderilen veya belirtilen tarihler dışındaki tarihlerde ibraz edilen belgeler kabul edilmeyecektir.

Yedek Adaylar

Yedek olarak belirlenen adaylar, asil listedeki adayların başvuru şartlarını sağlayamaması durumunda sınava kabul edileceklerdir. Belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını sağlayan yedek adaylar, asil adayların yerine geçebilecektir.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Sınav Süreci

Asil ve Yedek Adayların Durumu

Belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını sağlayan asil adaylar sınava tabi tutulacaktır. Asil listedeki adaylardan şartları sağlayamayanlar veya belge kontrolüne gelmeyenler yerine, yedek listedeki adaylar eklenerek açık iş gücü miktarının tamamlanması sağlanacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır. Adaylar, sınav bilgileri ve diğer detaylar için Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden duyuruları takip etmelidir.

Duyuru ve Bilgilendirme

Kura Sonuçları ve Belge Kontrolü

Kura sonuçları ve belge kontrolleri için yapılan bu duyuru, adaylara posta veya telefon yoluyla başka bir tebligat yapılmayacağını belirtmektedir. Adaylar, sonuçlar ve belge kontrollerinin yapılacağı tarih ve yer bilgisine ulaşmak için belirtilen internet adresini ziyaret edebilirler.

Sorular ve İletişim

Adaylar, karşılaştıkları sorunlar için öncelikle Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere başvurmalıdır. İlave sorular için irtibat numarası: 0 (312) 410 60 00.

Adaylardan İstenecek Belgeler Açıklandı!

1. Engelli statüsünde başvuru yapanlar için; Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğu sağlık kurulu raporu.

2. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru yapanlar için; Mülga 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, Mülga 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı.

3. Adli sicil durum belgesi. (e-Devlet çıktısı geçerlidir.)

4. Başvurmuş olduğu açık iş pozisyonunda belirtilen eğitim/mesleki yeterlilik şartını ispatlayıcı diploma, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi. (diploma ve ustalık belgelerinde alan ve dallar açık olarak yazılı olacaktır, ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi ile başvuranlar lise diplomalarını ve tıpkıçekimi (fotokopi) beraberinde getirecektir. e-Devlet çıktısı geçerlidir.)

5. Nüfus cüzdanı aslı (2 Adet Tıpkıçekimi ile Beraber) 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet çıktısı geçerlidir. Kayıt kabul esnasında geçerlilik tarihinin dolmamış olması)

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5’nci maddesinde sayılan öncelik hakkına sahip olan aday adayları için ilave olarak istenilen belgeler;

a. 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler için fesih ihbarnamesi (aslı ve 1 adet tıpkıçekimi).

b. Terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarıları nedeniyle takdire layık görülenlerden asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgesi (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi).

c. Öncelik Hakkına Sahip Olduğunu İspatlayıcı Diğer Belgeler. (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi)

8. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

9. (1 Adet) Plastik Kapaklı Telli Dosya