Milli Savunma Bakanlığı ( MSB ) 2022 yılı işçi alımı kapsamında İŞKUR üzerinde yayımlanan 1115 İşçi alımı kura sonuçları açıklanıyor. Başvuruları Kasım ayı içerisinde alınan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. MSB 8 Aralık 2022 tarihi ile kura işlemleri gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan Kura işlemleri için sonuçlar açıklandı!

İşin Olsa ekibi olarak her an itibari ile MSB kura işlemlerini sizler için takip ediyoruz. Tüm gelişmelerden sizleri haberdar ediyoruz.

18 Şehir 89 Meslekte 1115 İşçi Alınacak!

MSB her yıl yayımladığı İşçi Alımı ilanı ile MSB fakrlı kadrolarda Kamu işçi alımı gerçekleştiriyor. 2022 yılı için yayımlanan ilana göre 18 farklı şehirde olmak üzere 89 meslekten işçi alımı yapılacak. Kontenjan dağılımı ve şehir listesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/kamu-iskur-alimi/msb-iskur-ile-1098-kamu-isci-alimi-ilani-89-meslek-ve-18-sehir-h43196.html

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı kura işlemleri 8 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Bu yönde Kura işlemleri 8 Aralık Saat 10:30 da " Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) " adresinde noter huzurunda tamamlanmıştır.

4460 Aday Belirlenmiştir!

MSB Kura çekiminde toplamda 8920 aday belirlenecek. Bunların yarısı ASİL ve Yarısı YEDEK olarak belirlenecektir. Belirlenen 4460 ASİL aday MSB tarafından yapılacak Yazılı ve Sözlü sınava katılacaklardır. MSB Bu yönde şöyle duyuru yapmıştı!

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

Yazılı ve Sözlü SInav Yapılacak!

Milli Savunma Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre Yönetmelik 5'inci madde kapsamında başvuran adaylar aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulacak ve başvuru şartını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.
7. Sözlü ve Uygulamalı Sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Yedek Adaylar Hangi Durumda Seçilir?

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

MSB 1115 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Kura işlemleri 8 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmış olup Kura sonuçları açıklanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı kura sonuçlarını 14 Aralık 2022 tarihi ile açıklamıştır.

SONUÇLARI BEKLEYEN KADIN ERKEK ADAYLAR İNSTAGRAM DA BULUŞTU! SENDE KATIL

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

Kura Sonuç Sorgulama Ekranı

Milli Savunma Bakanığı işçi alımı sonuçları her an açıklanabilir. Sonular geldiğinde sizlere amlık bilgi paylaşımı yapacağız. Sorgulama ekranı ise aşağıdaki gibi olacak olup T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabileceksiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI: https://pertemin.msb.gov.tr/Sonuc/IsciKuraSonuc/Sonuc.aspx

Kura Sonuçlarında Sorgulama Hatası

MSB işçi alımı kura sonuçlarında aldığımız geri dönüşlere göre bazı adaylar sonuçlara ulaşamıyor. Bu sebeple kura sonuçlarını öğrenemiyorlar. Ancak MSB PERTEM üzerindeki yoğunluk sebebi ile sisteme ulaşılamıyor. Bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Alınan hata aşağıdaki gibidir.

GELİŞMELERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

MSB İşçi Alımı Belge Kontrolü Ne Zaman?

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri Millî Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

Hangi Belgeler İstenecek?

Belge kontRolü için MSB'den gelecek tarihler kapsamında belge kontrolü için teslim yapılacak. Söz konusu belgeLer e-Devlet çıktısı olacaktır.

Adayların talep şartlarını taşıyıp taşımadıkları aşağıda listelenen belgeler üzerinden kontrol edilecektir.

1. Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet Çıktısı Geçerlidir).

2. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesi Onaylı veya e-Devlet Çıktısı Geçerlidir).

3. Başvurmuş Olduğu Açık İş Pozisyonunda Belirtilen Eğitim/Mesleki Yeterlilik Şartını İspatlayıcı Diploma, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık Belgesi (Diploma ve Ustalık Belgelerinde Alan ve Dallar Açık Olarak Yazılı Olacaktır, Ustalık ve Mesleki Yeterlilik Belgesi İle Başvuranlar Lise Diplomalarını ve Tıpkıçekimi (fotokopi) Beraberinde Getirecektir.).

4. Nüfus Cüzdanı Aslı (2 Adet Tıpkıçekimi ile Beraber).

5. Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği (e-Devlet Çıktısı Geçerlidir. Kayıt Kabul Esnasında Geçerlilik Tarihinin Dolmamış Olması).

6. Adaylar, e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama Sonucunun Ekran Görüntüsü çıktısını getireceklerdir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5’nci Maddesinde Sayılan Öncelik Hakkına Sahip Olan Aday Adayları İçin İlave Olarak İstenilen Belgeler;

- 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci Maddesinin Birinci Fıkrasinin (II) Numaralı Bendi Gereğince Hizmet Akdinin Feshi Dışında Bir Neden ile İş Akdi Feshedilenler için Fesih İhbarnamesi (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi).

- Terörle Mücadelede Göstermiş Oldukları Üstün Başarıları Nedeniyle Takdire Layık Görülenlerden Asgarî Tugay Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı İçin Asgarî Alay Komutanlıklarınca Kendilerine Verilen Takdir Belgesi (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi). - Öncelik Hakkına Sahip Olduğunu İspatlayıcı Diğer Belgeler (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi).

8. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş).

9. (1 Adet) Plastik Kapaklı Telli Dosya.

Mülakat Detayları Nelerdir?

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

Editör: TE Bilisim