SEDDK 2020 veya 2021 KPSS ve YDS İle 15 Memur Alımı Yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman Yardımcılığı sınavı ilanı yayımlandı. KPSS Puanı ile 15 memur alımı yapılacak.

SEDDK 2020 veya 2021 KPSS ve YDS İle 15 Memur Alımı Yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Resmi Gazetede memur alımı ilanı yayımlandı. SEDDK bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 15 kişilik boş kadro ile Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrosuda 15 Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar Yazılı ve Sözlü olarak iki aşamalı sınav ile alım yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Sözk onusu olan Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrosu için Giriş sınavı için adaylardan,

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak.

3) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

4) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.

5) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (300 kişi) girmiş olmak.

7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Giriş sınavına başvurular 15 Kasım 2021 tarihi saat 9:00 ile başlayacak olup en geç 30 Kasım 2021 tarihi saat 17:00 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Elektronik ortamda Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) yer alan link üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE