3 Kurum 57 Memur Alımı İçin İlana Çıktı! Kontenjan ve Şartlar Nedir?

Resmi Gazete kamu ilanları yayımlandı. 3 Kuruma 57 memur alımı yapılacak. Kontenjan dağılımı ve adaylardan aranan başvuru şartları nelerdir?

3 Kurum 57 Memur Alımı İçin İlana Çıktı! Kontenjan ve Şartlar Nedir?

Kamuya Memur alımı ilanları yayımlandı. Resmi gazetede 19 Haziaran 2022 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 3 Kurum bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Memur Alımı ilanı yayımladı. En az lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecekler. 

Hergün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bazılarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ancak Resmi Gazetede yayımlanan ilanların detaylarını bir kez daha sizlerle paylaşacağız.

3 Kurum 57 Memur Alımı Herçekleştirecek!

İstanbul İli Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy Belediyesi bünyesine 25 kişilik kadro ile memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar Zabıta Memuru kadrosunda yaplacak olup Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecektir. 

Lise Mezunu 4, Lisans mezunu 10 ve Ön Lisans mezunu 11 Zabıta Memuru alımı yapılacağı paylaşıldı. Adaylardan KPSS'den en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. En az A2 ve B Sınıfı sürücü belgesi olanların başvurusu kabul edilecek olup başvurular 2 - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Resmi Gazete Duyurusu: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/06/20220619-4-8.pdf

Kadıköy Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alımı Detayları Burada

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanlığından:

TÜBA farklı kadrolarda 30 memur alımı ilanı yayımlandı. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar 2020 yılında yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gereklidir. Bu kapsamda alımlar, İdari personel, Avukat ve Uzman alanlarında gerçekleştirilecek olup başvuru kadroları; 4 Kişi TÜBA Uzmanı, 1 Kişi Avukat, 3 Kişi İdari Uzman, 3 Veri Hazrlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Memur, 1 Arşiv Memuru, 1 Mütercim, 2 Sekreter,  1 Mütercim, 1 Arşiv Memuru,4 Düz Memur, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 3 İdari Uzman, 1 Avukat, olacaktır.

Adaylar başvurularını 15 - 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Resmi Gazete Duyurusu: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/06/20220619-4-4.pdf

TÜBA 30 Memur Alımı İlanın Detayları Burada

Diyarbakır İli Çüngüş Belediye Başkanlığından:

Belediye Genel İdare Hizmetleri sınıfında 2 kişilik kadro ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı gerçekleştirecek. Lisans mezunu adaylardan başvuru alınacak olup bu kapsamda KPSSp3 puan türünden en az 65 puan almış olmak gerekmektedir. Kadın Erkek adaylardan da başvuru alınacak olup adaylar başvurularını 27 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Resmi Gazete Duyurusu: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/06/20220619-4-7.pdf

Çüngüş Belediyesi Memur Alımı İlanı Detayları

YORUM EKLE