2 Belediye'nin 39 Memur Alımı Başvurusu Başlıyor ( Zabıta ve VHKİ Alınacak )

Belediyelere memur alımı için başvuru süreci başlıyor. Farklı kadrolarda olmak üzere 39 memur alımı yapılacak. Adaylardan aranan şartlar ve nitelikler şöyledir.

2 Belediye'nin 39 Memur Alımı Başvurusu Başlıyor ( Zabıta ve VHKİ Alınacak )

Belediyelere Memur Alımı başvuruları başlıyor. Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan ilanlara göre iki belediye bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı yapılacak. Bu kapsamda ilanlara başvuru süreci başlıyor. İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde söz konusu belediyelerin detaylarını paylaşacağız.

ALIM YAPACAK BELEDİYE VE KADROLAR:

İki belediye tarafından toplamda 39 memur alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar Zabıta memuru Alımı ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında alım yapılacak. İşte ilgili belediyeler;

Kağıthane Belediyesi: 25 Zabıta Memuru alınacak. Ön Lisans Mezunu 13 ve Lisans Mezunu 12 kişi alınacak.

Şırnak Belediyesi: 14 Kişilik kadro ile Ön Lisans Mezunu 5 ve Lisans Mezunu 7 VHKİ alınacak. 2 Kişilik kadro ile ise Zabıta Memuru alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

İlgili belediyelerin memur alımları için adaylardan özel olarak, KPSS, Eğitim, Yaş ve Sürücü belgesi şartları aranacak.

KPSS Şartı: 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

Yaş Şartı: Sınav tarihi itibari ile adayların 30 Yaşından büyük olmamaları gereklidir.

Sürücü Belgesi: En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Zabıta Memurluğu Boy Şartı: Erkek adayların 167 cm ve Kadın adayların 160 cm den kısa boylu olmamaları gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

Belediyelerin zabıta memuru alımları için başvuruları 28 Eylül 2020 tarihi itibari ile başlıyor. Bu kapsamda başvurular sadece istenene belgeler ile ilgili belediyelere şahsen yapılacaktır. İlanlar hakkında daha detaylı bilgi almak için ve istenen belgelere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Kağıthane Belediyesi Memur Alımı İlanı

Şırnak Belediyesi Memur Alımı İlanı

YORUM EKLE