Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı için ilan yayımladı. 05 Mart 2012 tarihi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre 19 bin 940 Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak. Bu kapsamda 2021 yılı Mart ayı için Sözleşmeli Öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu ile Öğretmen alımı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden gelen ilana göre, Bakanlığa bağlı olan resmi eğitim kurumlarında görevlendirmek üzere 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen Alımı için adayların bazı genel ve özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ise KPSS, Eğitim şartları aranacak. Bu yönde En az KPSS 50 Puan İle Memur alımı yapılacak olup, başvuru şartları şöyledir.

Genel Şartlar:

Adaylardan Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
 • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
 • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Özel Şartlar:

 • Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
 • Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır,

KPSS Şartı:

2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.

KONTENJAN DAĞILIMI:

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı başvuruları 15 Mart 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 26 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar Ön Başvurularını sadece “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU