24 Temmuz 2020 tarihli yayımlanmış olan kamu personeli alım ilanına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda KPSS siz personel alımı yapacak. Alımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı merkezi Kapadokya alanı sınırları içerisinde bulunan Kapadokya alan Başkanlığına yapılacak. Ayrıca adayların değerlendirilmesii çin sözlğ sınav olacak.

HANGİ ALANLARDA KAMU PERSONELİ ALINACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığına, En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki ilgili bölümlerinden mezun 12 kamu personeli alımı yapılacak.

  • Mimarlık Bölümü 3 Kişi,
  • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3 Kişi,
  • Arkeoloji Bölümleri 3 Kişi,
  • Sanat Tarihi Bölümü 3 Kişi,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen yükseköğretim bölümü mezunu olmaları,

- Alanlarında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduklarına ilişkin resmî belgeye sahip olmaları,

- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması,

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ:

Kültür ve Turizm Bakanlığı perosnel alımı için başvuru süreci 30 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 17 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını Bakanlık internet sitesinin (http://www.ktb.gov.tr) ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştirecektir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ