Kültür ve Turizm Bakanlığı perosnel alımı yapacak. Bakanlığa bağlı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası farklı branşlarda Stajyer Sanatçı alımı yapacak. Ayrıca adaylardan kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmayacak olup İşin Olsa ekibi olarak sizlere haberimizde detayları paylaşıyor olacağız.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR:

CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası 31 kişilik alım kadrosu ile 11 farklı branşta kamu personeli almı yapacağını belirtti. işte branş dağılımı

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

  • Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98 inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmek.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Kültür Bakanlığı kamu personeli alımı için başvurular ilanın yayımlanması ile başlamıştır. Bu kapsamda en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Adaylar başvurularını istenen belgeleri belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez dosya formatında) formatta hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER NEDİR?

1- Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu.

İLANIN TAM METNİ