Kütür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanmış olan ilan ile Bakanlığa bağlı olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı pozisyonlarda 657 Saylı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesi kapsamında alım yapılacak.

17 Personel Alımı Kadro Dağılımı:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapacak. Alımlar Destek Personeli ( Temizlik Personeli ), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mütercim Tercüman, Programcı ve Bilgisayar Teknikeri alımı yapılacak. Mezuniyete göre kadrp dağılımı ise:

En az 60 KPSS Puanı İle Alım Yapılacak!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımları KPSS Puanı ile yapılacak. Bu Yönde ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir. KPSS 60 Puan İle Memur Alımı için aranan diğer şatlar ise:

Başvuru Şartları Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Pozisyonuna Göre Özel şartlar:

1- Destek Personeli (Temizlik Personeli)

 • Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Tercihen, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen temizlik ve/veya hijyen sertifikasına sahip olmak.
 • Bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2- Koruma ve Güvenlik Personeli

 • Yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda ise 162 cm’den kısa boylu olmamak. ç) Beden kitle indeksinin 18,00 (dahil) – 27,00 (dahil) arasında olması. (Beden kitle indeksi, beden ağırlığının boy uzunluğun karesine bölünmesi ile tespit edilir. Örnek: 80 kg ağırlığında ve 180 cm boyunda bir kişinin vücut kitle indeksi “80/1,80²=24,69” şeklinde hesaplanır.)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
 • Başkanlığın hizmet binalarının bulunduğu yerlerde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması.

3- Mütercim-Tercüman

 • Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, pozisyona göre Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • En az B düzeyinde Arapça YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

4- Programcı

 • Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.
 • En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Tercihen .NET/C#/ASP.NET sertifikasına sahip olmak.

5- Tekniker (Bilgisayar)

 • Bilgisayar alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Sözleşmeli Perosnel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 25 Ekim 2021 tarihi ile başlamış olup en geö 5 Kasm 2021 tarihi saat 18:00 a kadar başvuru yapılması gereklidir. Başvurular Başkanlığın (www.ytb.gov.tr) internet adresinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini kullanarak giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

İLANIN TAM METNİ