Kırıkkale Üniversitesi Perosnel Alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazetede 26 temmuz 2021 tarihi ile yayımlanmış olan Personel Alımı ilanına göre Kırıkkale Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 132 kişilik boş kadro ile Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışacak ve dierleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı yapılacak.

MEZUNİYETE GÖRE ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Lise Mezunu: 20 Hemşire

Ön Lisans Mezunu: 7 Röntgen Teknisyeni, 4 Laborant, 2 Sağlık Teknikeri, 8 Diğer Sağlık Personeli

Lisans Mezunu: 82 hemşire, 8 Ebe, 1 Diyetisyen, 

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.

2-Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

3-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

6-Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.

7-Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Kırıkkale Üniversitesi 132 personel alımı başvuruları ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibari ile başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yapılmış olması gereklidir. Bu kapsamda başvurular 26 Temmuz 2021 tarihi ile başvuru süreci başlamış olup en geç 9 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvurular istenen belgelerle www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ