Konya ilinde hizmet vermekte olan Karatay Belediyesi bünyesindeki eksikliği kaşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsaında Belediye Zabıta Memuru yönetmeliğine göre Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı gerçekleştirilecek. Buna göre alımlar açıktan atamam yolu ila yapılacak. 

Memur Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Karatay Belediyesi 10 kişilik kadro ile;

  • 5 Ön Lisans Mezunu,
  • 5 Lisans mezunu,

Zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan şartlar neledir?

Karatay Belediyesi Memur alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında 48. maddesimdeki şartlar aranacak. Özel olarak ise;

Boy Şartı:

Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 Cm boylundan kısa boylu olmamak, 

Yaş Şartı:

Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak,

Eğitim Şartı:

2022 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Kontenjan Göre Özel Şartlar Nelerdir?

Başvurular Başladı!

Belediye Memur alımı başvurusu için süreç 4 Aralık 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 8 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir.

Başvuru Adresi: Karatay Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No:5 Karatay/Konya) 

İLANIN TAM METNİ

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

1-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

3-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

4-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5-Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

8-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

9-Hangi kadroya müracaat edeceğine dair dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)