Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu ilaa göre Karadeniz Teknik Üniversitesi farklı alanlardaSağlık Personeli alımı yapacak olup başvuru şartları ve kadro dağılımını sizlerle paylaşıyoruz.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak. Alımlar Farabi Hastanesi Başhekimliğine yapılacak olup kadrolar, 

BAŞVURU ŞARTLARI:

1 - Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

3 - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

4 - Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 05 Nisan 2021 tarihi ile baaşladı. Adaylar başvurularını en geç 19 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilirler. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen Üniversitenin Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim