Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ihdas kararı yayımlandı. 28 Mayıs 2024 tarihi ile yayımlanmış olan resmi gazete kararlarına göre bazı kurum ve Kuruluşlara atamalar için Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas kararı yayımlandı. Söz konusu karara göre kamuya kurumlar ve Bakanlıklar tarafından 2065 işilik İhdas kararı Cumhurbaşkanlığı onayı ile 32559 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Bu kapsamda ilgili kurumların en kısa sürede ilgil iilanları yayımlamasını bekliyoruz.

İhdas Edilen Kurum ve Kontenjanlar: 

İHDAS KARARI KURUM: KONTENJAN SAYISI:
Devlet Malzeme Ofisi 10
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 8
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 7
TEİAŞ 6
DHMİ 8
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 75
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 436
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 120
TEDAŞ 167
TEİAŞ 157
DHMİ 300
TCDD 646
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi 125

TÜRASAŞ 125 Memur Alımı Yapacak! İhdas Kararı Yayımlandı TÜRASAŞ 125 Memur Alımı Yapacak! İhdas Kararı Yayımlandı

TMO 127 Memur Almı Yapacak! Cumhurbaşkanı İhdas Kararı Yayımladı! TMO 127 Memur Almı Yapacak! Cumhurbaşkanı İhdas Kararı Yayımladı!

TEİAŞ 163 Memur Alımı Yapacak! İhdas Kararı Kontenjanları Beli Oldu TEİAŞ 163 Memur Alımı Yapacak! İhdas Kararı Kontenjanları Beli Oldu

TEDAŞ 167 Memur Alımı Merkez ve Taşra İhdas Kararı Resmi Gazetede! TEDAŞ 167 Memur Alımı Merkez ve Taşra İhdas Kararı Resmi Gazetede!

TÜRKŞEKER 436 Memur Alımı Yapacak! Cumhurbaşkanı İhdas Kararı Yayımladı TÜRKŞEKER 436 Memur Alımı Yapacak! Cumhurbaşkanı İhdas Kararı Yayımladı

DHMİ 308 Memur Alımı İçin Kontenjan İhdas Kararı Yayımlandı DHMİ 308 Memur Alımı İçin Kontenjan İhdas Kararı Yayımlandı

TCDD 646 Memur Alımı İçin İhdas Kararı Yayımlandı! TCDD 646 Memur Alımı İçin İhdas Kararı Yayımlandı!

Alımlar Kurum İçi mi? Kurum Dışı Mı Yapılacak?

Söz konusu yayımlanmış olan İhdas kararındaki kadrolara bakıldığında ilgili meslekler için Alımlarn Kurum İçin İhdas edileceğini görmekteyiz.

Şartlar Ne Olacak?

Adaylardan ilgili alanda eğitimini tamamlamış olmak ve 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları sağlıyor olması gereklidir.

Resmi Gazete İhdas Kararı Nedir?

Karar: 2024/152

Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına ait;

1-Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,

2-Ekli (2) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,

anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

RESMİ GAZETE KARARI BURADA

Ihdas 1

Ihdas 2

Ihdas 3

Ihdas 4

Ihdas 5

Ihdas 6

Ihdas 7

Ihdas 8