Yargıtay 212 Kamu Personeli Alımı Yapıyor! KPSS En az 60 ve Lise, Ön Lisans, Lisans

Yargıtay Başkanlığı 2021 yılı Kamu Personeli Alımı ilanı yayımladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 212 personel alınacak. İşte şartlar.

Yargıtay 212 Kamu Personeli Alımı Yapıyor! KPSS En az 60 ve Lise, Ön Lisans, Lisans

Yargıtay Başkanlığı 2021 yılı Kamu Personeli Alımı ilanı yayımlandı. Başkanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna göre Sözleşmeli olarak çalıştırılacak 212 kamu personeli alımı yapacak. Alımlar farklı kadrolarda olmak üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak olup Sınav ile değerlendirme yapılacaktır. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK

Yargıtay Başkanlığı 212 kişilik boş kadro ile 100 Zabıta Katibi Alımı, Silahlı 32 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, 13 Çözümleyici Alımı, 7 programcı, farklı alanlarda 43 Teknisyen Alımı, 16 Tekniker Alımı ve 1 Kamerama alımı yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yargıtay Başkanlığı adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

Ayrıca, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak gereklidir. Bunun dışında,

Yaş Şartı: 18 yaşını tamamlamış olmak gereklidir. Yaş sınırı ise, Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

KPSS Şartı: 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yargıtay Başkanlığı kamu personeli alımı için başvurular 7 Haziran 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KADROSUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:

Zabıt Katibi Başvuru Şartları:

- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

- Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır,

- Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden duyurulacaktır,

- Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır,

- Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir,

Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) Başvuru Şartları:

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

- 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,

- Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

Çözümleyici Başvuru Şartları:

- En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek,

- Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM'de programcı olarak çalışmış olmak.

- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

- İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak

- Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.

Teknisyen Başvuru Şartları:

- Asansör teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım /Asansör Sistemleri dallarından mezun olmak,

- Elektrik teknisyeni (yüksek gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Yüksek Gerilim Sistemleri dalından mezun olmak,

- Elektrik teknisyeni (alçak gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü dalından mezun olmak,

- Endüstriyel Otomasyon teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel Bakım Onarım dalından mezun olmak,

- Görüntü ve Seslendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri dallarından mezun olmak,

- Makine teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liselerinin Makine Teknolojisi Alanının Makine Bakım ve Onarım dalından mezun olmak.

- Mobilya teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi ve Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarından mezun olmak.

- Metal İşleri teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Metal Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, Kaynakçılık dallarından mezun olmak.

- Sıhhi Tesisat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,

- Soğutma ve İklimlendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri dallarından mezun olmak,

- İnşaat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Duvar ve Zemin Kaplamaları, Boya, Yapı Yüzey Kaplama, Restorasyon, Yapı İç Mekan Dekorasyonu dallarından mezun olmak,

Tekniker Başvuru Şartları:

- Makine teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Makine ön lisans programından mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,

- Elektrik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,

- İnşaat teknikeri için; Meslek yüksekokullarının İnşaat ve İnşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,

- Haberleşme teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Elektronik, Haberleşme Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,

- Bilgisayar ve elektronik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Bilgisayar programcılığı / Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik teknolojisi, Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,

Kameraman Başvuru Şartları:

- Yükseköğretim kurumlarının fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programından mezun olmak,

- Video düzenleme programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,

- Photoshop programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,

- Temel düzeyde Ofis programlarını kullanabilmek,

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

YORUM EKLE