Devlet Hava Meydanları İşletmesi personel alımı yapılacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte alımlarla ilgili şartlar.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi personel alımı yapılacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamalarda personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılacak alımlarda kişiler asistan hava trafik kontrolörü ve stajyer hava trafik kontrolörü kadrolarında görevlendirilecek. 5 Haziran’a kadar başvuru sürecinin devam edeceği alımlarda toplamda 37 kişi istihdam edilecek. Alınacak kişilerin pozisyonlara göre kadroları ise şöyle;

Asistan Hava Trafik Kontrolörü 17

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü 20

Devlet Hava Meydanları İşletmesi personel alım şartları neler?

Yapılacak alımlar KPSS puanı üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının en az 70 olması gerekiyor. Yapılacak alımlarda puana göre sıralamanın yapılacağı belirtilirken 5 Haziran mesai bitimine kadar devam edecek başvurular dahilinde vatandaşlar bu alanlarda çalışma imkanı elde edebilecek.

Resmi ilanda yer alan bilgilere göre diğer alım şartları ise şöyle;

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 28.12.2020 tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.),
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,

 • Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 • ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,
 • Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek,
 • Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak.

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,

 • Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 • Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 28.12.2020 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (28.12.1994 ve sonrasında doğmuş olmak.)
 • ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
 • Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (05.06.2015 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
 • Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:40
YORUM EKLE