Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 31 Stajyer Sanatçı Alımı Yapacak!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çeşitli branşlarda ve sayıda stajyer sanatçı alımı yapacağını belirtti. Başvuru süresi başlamış olup şartlar şöyledir.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 31 Stajyer Sanatçı Alımı Yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli alanlarda stajyer sanatçı alımı yapacağını bildirdi. Adayların bazı belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca tüm biteliklere sahip olan adaylar başvurularını yapabilirler. İşte Stajyer Sanatçı kadro dağılımı ve başvuru şartları.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR!

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1 - Türk vatandaşı olmak,

2 - Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5 - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak.

ADAYLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR:

1 - Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

2 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98 inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmek.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Cumhurbaşkanlığına alım yapılacak Stajyer Sanatçı alımları için başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başladı. Adaylar başvurularını en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar.

Başvurular, Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez dosya formatında) formatta hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir.

İş talep formları Bakanlığımızın www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 11:40
YORUM EKLE