Adalet Bakanlığı ve CTE 11 Bin 484 Kamu Personeli Alımı Kılavuzu Yayımlandı!

Adalet bakanlığından az önce gelen duyuru ile 11 bin 484 kişilik kadro için ilan yayımlandı. Kılavuz adaylarla paylaşıldı. Kadro dağılımı ve şartlar haberimizde.

Adalet Bakanlığı ve CTE 11 Bin 484 Kamu Personeli Alımı Kılavuzu Yayımlandı!

Adalet bakanlığı 11 Bin 484 Kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Adaylara Müjde az önce geldi. Resmi olarak yayımlanan ilanlara göre Adalet bakanlığı bağlı olduğu Merkez ve Taşra teşkilatınarı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 11 Bin 484 Kamu personeli alınacak. Yayımlanan ilanlara göre kadr odağılımı ve detaylar şöyledir.

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı Personel İstihdamı Sınav İlânı

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C), 110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E) ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/F) olmak üzere toplam 5.075 personel alınacaktır.

ADALET BAKANLIĞI BAKANLIK MERKEZ ve MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 237 pozisyona personel alımı yapılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN Sözleşmeli İcra Kâtipliği (657 SK. 4/B) Sınav İlanı

İcra Dairelerinde görev yapmak üzere; Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacaktır.

Adlî ve İdarî yargı için Mübaşir, Katip kadroları için 5075 Personel Alımı Başvuru Kılavuzu

Merkez ve Taşra Teşkilatına 237 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Kılavuzu

İcra Dairelerinde görev yapmak üzere 814 İcra Katibi Alımı Başvuru Kılavuzu

Adalet bakanlığı CTE 5358 Personel Alımı Başvuru Kılavuzu

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 00:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Semanur
Semanur - 2 yıl Önce

Ben laboratuvar teknikeriyim yapabilir miyim başvuru

Özkan
Özkan - 2 yıl Önce

Hangi illerde alım var

Saide çolakoglu ilk okul mezunuyum arşiv bulmada çalışmak istiyorum
Saide çolakoglu ilk okul mezunuyum arşiv bulmada çalışmak istiyorum - 2 yıl Önce

64 dogumlugum kastamonu bir buçuk senem var emekli olmama lütfen yardımcı olun