2020 KPSS Puanı İle En Az Lise Mezunu TİGEM 145 Personel Alımı Başladı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu personeli alımı için başvurular başladı. Kadro dağılımı ve başvuru şartları için haberimizi inceleyiniz.

2020 KPSS Puanı İle En Az Lise Mezunu TİGEM 145 Personel Alımı Başladı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( TİGEM ) 2020 yılı KPSS Puanı ile Kamu personeli alımı yapacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 145 Kamu Personeli alımı yapılacak. Başvuru süreci Bugün ( 21 Aralık 2020 ) itibari ile başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında görevlendirmek için 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında farklı alanlarda alım yapacak. Kimler başvuru yapabilecek? Alım yapılacak pozisyonlar hangileri? Nasıl başvuru yapılacak? tüm detaylar haberimizde.

Hangi Kadrolarda Kamu Personeli Alımı Yapılacak!

En Az Lise Mezunu Personel Alınacak!

TİGEM yayayımladığı kılavuzda en az lise mezunu personel alımı yapacağını bildirdi. Bu yönde adayların, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olmaları gereklidir.

Başvuru Şartları:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak gereklidir. Peki Bu nitelikler nedir?

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,
 • 18 yaşını tamamlamış olmaları,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,
 • Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları,
 • En az ortaokul mezunu olmaları,

b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

Lise Mezunu Adaylar KPSS Puanı Ne Zaman Başvuru Yapacak?

TİGEM en az lise mezunu personel alımı yapacağını bildirdi. Alımlar 2020 yılı KPSS puanı ile yapılacağından adaylar başvurularına Lise KPSS sonuçları açıklandıktan sonra başvuru yapabilecek. ÖSYM takvimine göre Lise KPSS Sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Başvurular Bugün Başladı!

Adaylar başvurularına 21 Aralık 2020 tarihi itibari ile başladı. Başvurular en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını aşağıdaki belgeler ile birlikte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da e-Devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

 • KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,
 • Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU FORMU

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020, 15:17
YORUM EKLE