İŞKUR'da Yayımlandı! Kamuya 292 Memur ve Kamu Personeli Alımı İlanları Listesi

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan Kamu Personeli alımı ve memur alımı ilanlarına göre kamuya XX Memur Alımı yapılacak olup kadro dağılımı ve şartlar şöyle.

İŞKUR'da Yayımlandı! Kamuya 292 Memur ve Kamu Personeli Alımı İlanları Listesi

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan Kamu Personeli Alımı ve Memur Alımı ilanlarına göre 292 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Bu kapsamda alımlar KPSS Puanı ile ve Mezuniyete göre yapılacak olup ilanlar hakkında detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşacağız.

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMLARI YAPILACAK?

İŞKUR'dan yayımlanmış olan ilanlara göre alımlar, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Mühendis, Tekniker, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tahsildar, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, Peyzaj Mimar, Şehir Plancısı, Bilişim Personeli, Muhasebeci, Evlendirme Memuru, Sözleşmeli Muayene Memuru alımı yapılacak.

ALIM YAPACAK KURUMLAR VE İLANLAR NELERDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURULAR:

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan ilanlara başvuru için adaylar İŞKUR üzerindeki ilanları incelemeleri gereklidir. Söz konusu ilanlar İŞKUR Kamu Memur Alımı ilanları kısmında yayımlanmış olup başvurularını şahsen ilgili kurumlara gerçekleştirmeleri gereklidir. İlanlar hakkında detaylı bilgiye, https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

TÜM MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARI BURADA

YORUM EKLE