OGM 2022 Yılı 5000 İşçi Alımı İlanı Kılavuzu Yayımlandı! Başvurular İŞKUR'da

OGM 5000 İşçi Alımı İlanı yayımlandı. En az ilköğretim mezunu İŞKUR ile Orman işçisi, Aşçı, İtfaiyeci, Bahçıvan gibi pozisyonlarda OGM işçi alımı yapılacak.

OGM 2022 Yılı 5000 İşçi Alımı İlanı Kılavuzu Yayımlandı! Başvurular İŞKUR'da

Orman Genel Müdürlüğünden az önce gelmiş olan duyuruya göre 2022 yılı kapsamında 5000 işçi alımı yapılacak. OGM İşçi alımı kapsamında 5 farklı pozisyonda ilan yayımladı. Alımlar İŞKUR aracılığı ile 11 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartları ve kontenjan dağılımını gösterir tablo haberimizde.. Bu kapsamda OGM yaptığı duyuruda şunları kaydetti.

Hangi Kadrolarda İşçi Alımı Yapılacak?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlük taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere

  • Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937,
  • İtfaiyeci pozisyonunda 500,
  • Aşçı pozisyonunda 280,
  • Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183
  • İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100

olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri Belli Oldu!

Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

OGM İşçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar genel ve özel niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda genel olarak T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Askerlik ile ilgisi olmamak gibi şartlar aranacak.

Özel olarak ise, mezuniyet, Yaş, Boy şartları aranacak.

Genel Başvuru Şartları:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Diğer Orman İşçisi Özel Şartları:

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Cinsiyeti erkek olmak,

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

5. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvan Özel Şartları:

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

Aşçı Alımı Özel Şartları:

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. * Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri veya,

* Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,

* Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya,

* Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.

4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),

5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak

İtfaiyeci Alımı Özel Şartları:

1. En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

4. Cinsiyeti erkek olmak,

5. * Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya,

* İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

6. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

İşletme Elektronik Bakımcısı Özel Şartları:

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

4. Cinsiyeti erkek olmak,

5. *Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya, * Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

81 Şehir Kontenjan Dağılımı Tablosu:

BAŞVURU KILAVUZU BURADA

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022, 01:33
YORUM EKLE
YORUMLAR
Asım Kılınç
Asım Kılınç - 11 ay Önce

Şartlara bakarmisiniz sanki saraya cariye seçmeleri 25 , 30 ,35 yaş tebrikler

Bir garip yolcu...
Bir garip yolcu... @Asım Kılınç - 11 ay Önce

Hakikaten de öyle..
Güler misin ?
Ağlar mısın ?

Şenol
Şenol - 11 ay Önce

Bu nedir ya her yerde yaş sınırı 40 yaşından büyük olanların bu ülkede yaşama hakkı yokmu sayın devlet büyükleri size sesleniyorum....

Halis muhlis
Halis muhlis - 11 ay Önce

Umarım. 25 yaş ve üst gençlerden oy beklemessiniz

Umutsuz
Umutsuz - 11 ay Önce

Allah kahretsin sizi umarım 30 yaşındaki gencin altından geçersiniz yaş şartına bak sanki dusmanla savaşacak seçim vakti gelince görüşeceğiz????????????

metin keşan
metin keşan - 11 ay Önce

gerçekten çok zor durumdayım devamlı bir işim olmasını istiyorum büyüklerimde Allah rızası için yardımcı olmasını istiyorum 2 çocuğum var 1 si ünirversiteye gidiyor. biride orta 3 gidiyor gerçekten zorlanıyorum çalmadığım kapı kalmadı gidiyorum işe almıyorlar yaşdan dolayı yaş sınırı koymuşlar artık dayanak gücüm kalmadı sizlerden ricam Allah rızası için ankarada oturuyorum.cep 0538 203 92 11

Ne gerek var
Ne gerek var - 11 ay Önce

Torpili olanlar yaşadi..

Ahmet almaci
Ahmet almaci - 11 ay Önce

Biz orman teskilatinda on seneyi askin taseronda calisiyoruz yas 42 oldu biz acmi kalalim ya nasil is bu

Reis
Reis - 11 ay Önce

40 yaş üstü yemez içmez uyumaz yarı ölüyüz biz.inş bize oy kullanma hakkıda vermezler,ölüler oy kullanmaz