İŞKUR Üzerinden TÜSEB Engelli İdari Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İŞKUR aracılığı ile engelli olarak 5 personel alımı yapacağını belirtti. Peki kimler başvuru yapabilir? Şartlar nedir?

İŞKUR Üzerinden TÜSEB Engelli İdari Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Türkiye İş Kurumu 14 Ekim 2019 tarihli personel alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanmış olan ilanlara göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere Engelli adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını belirtti. Bu kapsamda TÜSEB 5 kişilik kadro ile alım yapacak. İşte ilanın detayları.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İdari personel kadrosuna, 1 İnsan Kaynakları Personeli, 1 Mutemet, 2 Satın Alma Görevlisi ve 1 Telefon Santral Operatörü alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
  • Engellilerin, engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
  • EKPSS puanına sahip olmak.
  • Askerlik durumu itibariyle Askerlikle ilgisi bulunmamak,Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURULAR:

İlgili ilan için başvuru süreci ilanın İŞKUR üzerinde 14 Ekim 2019 tarihi itibari ile yayımlanmasının ardından başladı. Bu yönde adaylar başvurularını en geç 4 gün içerisinde yani 18 Ekim 2019 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi üzerinden başvurularını yapmaları gereklidir.

İlanın Tam Metni

YORUM EKLE