Batman Üniversitesi Güvenlik, Temizlik ve Diğer Alanlarda Kamu Personeli Alıyor

Türkiye İş Kurumundan yeni personel alım ilanı geldi. Kamu Üniversitesine farklı alanlarda personel alımı yapılacak. Peki kimler başvuru yapabilecek? İşte detaylar.

Batman Üniversitesi Güvenlik, Temizlik ve Diğer Alanlarda Kamu Personeli Alıyor

18 Mayıs 2020 tarihi itibari ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Batman Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda kamu personeli alımı yapacağını bildirdi. Bu yönde KPSS Şartı olmadan yapılacak kamu personeli alımları için İŞKUR Personel Alımı ilanının detaylarını sizlerle paylaşacağız.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Batman Üniversitesi Bünyesine en az lise mezunu ve en fazla lisans mezunu adaylar alacağını bildirdi. Bu yönde Temizlik Personeli Alımı, Güvenlik Personeli Alımı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Sıvacı ,Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

3- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

9- Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

10- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

12 - Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

13 - Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.

14 - İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Batman Üniversitesi personel alımı başvuruları 18 Mayıs 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 5 gün içerisinde yani 22 Mayıs 2020 tarihi ile yapılacak. Adaylar başvurularını sadece İnternet üzerinden yapacaklardır. 

İlgili ilanlara İŞKUR resmi İnternet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapılacak olup ilgili ekranda İŞYERİ ÜNVANI kısmında " BATMAN ÜNİVERSİTESİİDARİ" yazmanız durumunda ilgili ilanlara ulaşabileceksiniz.

YORUM EKLE