Resmi gazetede 9 Aralık 2022 tarihi ile yayımlanmış olan Yönetmeliğe göre Jandarma ve Personel Yönetmeliklerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Bu kapsamda resmi gazetede yayımlanan 32038 Sayılı gazeteeye göre ve 6470 karar sayısı ile yapılan değişiklikleri sizlerle paylaşacağız.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Perosnel Yönetmeliği:

Ekli " Jandarma genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri kanunun 24 üncü maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/12/2016 Tarihli ve 2016/9742 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel Yönetmeliğinin 43 üncü ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu yönetmelik hükümleri Cumhurbaşkanı Yürütür.