Jandarma Genel Komutanlığı resmi Personel temin adresinde yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan duyuruya göre Jandarma Genel Komutanlığı geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilan ile 2021 yılı Sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirmişti. Bu kapsamda başvurular sona erdi ve sonuçlar açıklanırken jandarmadan yeni bir duyuru geldi ve sonuçlar açıklandı. 

BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Personeli Alımı için İnternet adresi üzerinde duyuru yayımladı. Yayımlanmış olan duyuruya göre Jandarma Sözleşmeli Bilişim personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda adaylar başvuru sonuçlarını Elektronik ortamda sorgulayabilecekler. 

Söz konusu duyuruise şöyledir;

SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLA

SINAVA GELİRKEN GETİRİLECEKLER:

Başvurusu kabul edilen adaylar sınavlara gelirken aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak yanlarında getirecekelrdir.

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti. [(Öğrenim durumları, özel şartlarda belirtilen şekilde olacaktır. Bu bölümlere denk olanlar (bölüm isminin değişmesi vb.) veya yurt dışında öğrenim görenler için YÖK’ten alınmış denklik belgesi de getirilecektir.)],
 • Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayların yanında bulunacaktır),
 • Son üç ay içinde çekilmiş (4) adet biyometrik fotoğraf,
 • Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek),
 • Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı (E-Devlet çıktısı kabul edilecek),
 • Nüfus müdürlüklerinden alınacak İkametgâh Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek),
 • Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuklarının başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği. (Ancak bu belgenin verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.),
 • Varsa 2019 veya 2020 KPSS P3 notuna ait sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı,
 • Varsa İngilizce dil puanına ait 2016, 2017, 2018, 2019 veya 2020 yılları YDS Dil notu ile (puanlar sistemden otomatik olarak kontrol edilecektir.) YDS harici dil yeterlilik sınavlarından okuma ve dinleme notuna ait sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.),
 • Tablo-1’de müracaat edeceği unvana ilişkin niteliklere ait belgelerin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti,
 • Yazılım geliştirme projelerinde en az 3 yıl görev yapmış olduğuna dair belgeler (Örneğin; SGK Hizmet Döküm Cetveli),
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 48/7 maddesi gereği alınacak sağlık raporu (Akıl hastalığı bulunmadığına dair rapor),
 • Yumuşak uçlu kurşun kalem, tükenmez veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir,
Editör: TE Bilisim