Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan başvuru kılavuzuna göre JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapsamında Muvazzaf Subay olarak görevlendirmek üzere Öğrenci alımı yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanması ardından başvuru süreci başladı. Peki kimler tervih yapabilecek? YKS Taban puan detayları nedir? İşin Olsa ekibi olarak detayları sizlerle paylaşacağız.

Subay Alımı Kontenjan Blgisi Nedir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesine değitim görerek Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf Subay ihtiyacını karşılamak üzere Erkek adaylardan 200 Öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Öğrenci alımları, Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ankara ilinde bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (JSGA) yerleşkesine yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

JSGA Muvazzaf Subay alımı için adaylardan Asgari genel nitelikler ve özel şartlar aranacak. Özel olarak ise, YKS Puan Şartı, Eğitim Şartı, Yaş şartı gibi nitelikler aranacak. Genel olarak ise;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Alkol veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Herhangi bir Terör örgütü üyeliği olmamak,

gibi nitelikler aranacak.

Yaş Şartı Nedir?

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.

Eğitim Şartı?

 Lise veya lise dengi meslek okulu mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

YKS Taban Puan Şartı nedir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde başvuru için; ÖSYM tarafından yapılan 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan (Okul ve Ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş şekliyle ) esas alınarak;

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek,

Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT); - Eşit Ağırlık (EA) puanına göre başarı sıralaması en az 150.000’inci,

 - Sayısal (SAY) puanına göre başarı sıralaması en az 150.000’inci,

- Sözel (SÖZ) puanına göre başarı sıralaması en az 50.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Subay alımı başvuruları 3 Temmuz 2023 tarihi ile başlamış olup hala devam etmektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını en geç 25 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Ekranı: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris