Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Almı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Jandarma Uzman Erbaş alımı duyurusunda göre En az Lise Mezunu adaylar içerisinden 6940 kişilik kadro ile uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Almlar farklı alanlarda yapılacak. Uzman Erbaş Değerlendirme süreci ve sınav aşamaları hakkında detayları sizlerle paylaşıyoruz.

6940 Uzman Erbaş Alımı Kontenjan Dağılımı:

  • 6.612 Jandarma,
  • 2 At Bakıcısı,
  • 16 Bot Serdümeni,
  • 200 Sıhhiyeci,
  • 100 Muhabere,
  • 10 Havacılık ( 7 Uçak / Helikopter Teknisyen yardımcısı ve  4 Havacılık İtfaiyecisi 

Uzman Erbaş Alımında Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapıldı?

Jandarma Uzman Erbaş alımları başvurular KPSS Puanı ile yapılmakta olup değerlendirmelerde KPSS Puanı ile gerçekleştirilecek. Bu yönde değerlendirmelerde KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak değerlendirmeye göre kontenja sayısının 10 katı kadar aday sıralamaya alınarak en yüksek puandan en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile belirlenecektir. 

Bu kapsamda sınav aşamalarında 69400 aday katılacaktır.

Sınav Ücreti Yatırılacak!

Yapılacak değerlendirme sonucunda sınava katılacak adayların Sınav ücretini yatırmaları gerekecek. Jandarma genel Komutanlığı tarafından Sınav Ücreti 100 TL olarak belirtilmiştir. Sınav ücretinin detayları başvuru sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Jandarma Uzman Erbaş alımında başvuruların 2 Ekim 2023 tarihi ile sona ermesinden sonra sonuçlar bekleniyordu. Az Öce Jandarma Genel Komutanlığından gelmiş olan duyuruya göre Beklenen 6940 Uzman erbaş alımı için sonuçlar açıklandı. Adaylar sonuçlarına elektronik ortamda ulaşabilecekler.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI BURADA

GELİŞMELERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

Sınav Aşamaları Nedir?

  • Ön sağlık muayenesi,
  • Fiziki yeterlilik,
  • Mülakat sınavına,

Sınava Gelirken İstenecek Belgeler Nedir?

(1) Başvuru belgesi: PTS’de yapılan başvuruya ait “Aday Bilgi Formu”nun bilgisayar çıktısı,

(2) T.C. Kimlik Kartı: Aslı (Yeni çipli kimlik kartı),

(3) Nitelik belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Tablo-5’te belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, [Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini eğitim gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday nitelik belgesini (1 suret) kapalı, bantlı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir. Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır. (NİTELİK BELGESİNİ YANINDA GETİRMEYEN ADAYLAR SINAVA KABUL EDİLMEYECEKTİR.)]

(4) Denklik Belgesi: Ortaöğretim(lise) öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış, ön lisans/lisans için YÖK tarafından onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti,

(5) Öğrenim Durum Belgesi (Diploma), (e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti)

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi, (Aslı veya askerlik şubesi tarafından onaylı fotokopisi)

(7) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre koşu testlerine katılacaklarından; sağlık kuruluşlarından sağlıklı olduğuna dair “Durum bildirir tek hekim imzalı sağlık raporu” belgesi, (Yapılacak sınav tarihi itibariyle son bir ay içerisinde alınmış olan)

(8) Fiziki yeterlilik testi esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya ait olup, adaylar Tablo-8’deki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.

(9) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az 3 (üç) yıl görev süresini tamamlamış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde olanlar birliklerinden alacakları ilk sözleşme belgeleri ile birlikte sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge PTS’ye de yüklenecektir.) İlk sözleşme başlangıç tarihini gösterir belgeyi getirmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.