İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda alım yapacağını bildirdi. Yayımlanan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına tam zamanlı çalışacak Sözleşmeli Personel Alımı için 3 Bilişim Personeli Alımı yapacak. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak olup aynı zaman da YDS puanı şartı aranacak. Aynı zaman da KPSS Siz Personel Alımı da yapılacak. Detayları siz değerli okurlarımız ile haberimizde paylaşıyoruz.

KPSS Puanı Olmayan Adaylarda Başvuru Yapabilecek!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesine 3 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Bu yönde alımlar tam zamanlı olarak, Sistem ve Ağ Uzmanı, Ağ ve Güvenlik Uzmanı ve Analiz, Veri, Test Uzmanı kadrolarında yapılacak.

Medeniyet Üniversitesi Bilişim Personeli alımı için adaylardan KPSS ve YDS Puanı Şartı arayacak. Ancak KPSS puanı olmayan adaylarında başvuruları kabul edilecektir. İşte Detaylar;

2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır. Yabancı dil puanının yüzde otuzunun [belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir] toplamı esas alınarak, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere değerlendirme yapılacaktır.

Bilişim Personeli Alımı Genel Başvuru Şartları:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

g. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek,

h. Pozisyonuyla ilgili aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olmak,

i. Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek, 

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alımı başvuruları ilanın yayım trarihi olan 07 Ekim 2020 tarihi ile başlamıtır. Adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde yani 21 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir. Başvurular personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacaktır. Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.  İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Editör: TE Bilisim