Adıyaman İnlice Belediyesi memur alımı ilanı yayımladı. Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere memur alımı ve personel alımı yapılacak. Başvuru için adaylardan aranan şartlar ve kontenjan dağılımı belli oldu.

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

İnlice Belediyesi toplamda 3 memur ve personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımlar;

  • 1 Tekniker,
  • 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
  • 1 Evlendirme Memuru,

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nedir?

Belediye memur alımında genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda adaylardan özel olarak ise yukarıdaki tabloda belirtilen nitelikler aranacaktır.

KPSS Şartı:

2022 yılında yapılan KPSS'den P93 puan türünden en az 55 puan almış olmak gereklidir.

Özel Şartlar: 

  1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  2. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İnlice Belediyesi memur alımı için başvurular 5 Şubat 2024 tarihi ile başlayacak olup en geç 7 Şubat 2024 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece İnlice Beldesi Çınar Mahallesi Çınar Kümeevleri No:1 Sincik/Adıyaman adresindeki İnlice Belediye Başkanlığı Yazı İşleri birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. 

İLANIN TAM METNİ