Bolu İl özel idaresi geçtiğimiz günlerde yayımladığı Kamu Personeli alımı ilanı için başvuru süreci başladı. Bu kapsamda Bolu İl Özel İdaresi 7 farklı ilçede olmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı gerçekleştirecek. Peki nasıl başvuru yapılacak? Şartlar ve belgeler nedir?

Başvuru Süreci Başladı!

İl özel idaresi personel alımı başvuru süreci başladı. Bu kapsamda enb geç 16 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacaktırç Başvurular sadece şahsen olmak üzere  "Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne " gerçekleştirilecektir.

Kamu Personeli Alımı Kontenjan Bilgisi:

Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 2022 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans seviyesinde P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak " gibi şartlar aranacak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Sınava girmek isteyen adaylar, http://www.boluozelidaresi.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmadığına dair beyan,

- 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),