Korucu alımı ilanı yayımlandı. Az Önce valiliklerden gelmiş olan duyuruya göre İki farklı şehirde istihdam edilmek üzere Korucu alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda yeni korucu alımları Kaymakamlıklar tarafından  çeşitli sebeplerle azalan Korucu sayısının tamamlanması amacı ile İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında görevlendirilmek üzere alım yapılacaktır.

İki Şehir Kontenjan Dağılımı:

İlk olarak korucu alımları;

  • Diyarbakır'da hizmet veren Çermik İlçe Jandarma Korutanlığı tarafından 10 Korucu Alımı yapılacak.
  • Muş Valiliği ise bünyesine 40 Korucu Alımı yapılacağını belirtti.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Korucu alımında adaylardan genel olarak ve özel olarak bazı şartlar aranıyor. İşte Korucu alımı başvuru şartları şöyledir;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker alma Kanunun 42 nci maddesine göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

c) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.

d) En az ilkokul mezunu olmak.

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.

g) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

i) Kan davasından hüküm giymemiş olmak.

j) Hali hazırda görevlendirileceği mahallede (GK) alım ilanı başlangıç tarihinden önce ikamet ediyor olmak.

k) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

l) Siyasi parti üyesi olmamak.

m) Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

n) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

o) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,

p) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

50 Korucu Alımı Başvuruları ne Zaman Yapılacak?

Korucu alımları için başvurular farklı tarihlerde yapılacak. İlgili ilanlara Kadın adaylardan başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda başvurular,;

Diyarbakır Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı Başvuruları: 14 - 24 Temmuz 2023

Muş Valiliği Jandarma Komutanlığı Başvuruları; 10 Temmuz - 20 Ağustos 2023