İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Adaylar tarafından beklenen personel alımı ilanına göre bakanılık 7 Nisan 2023 tarihi ile yayımlamış olduğu ilana göre farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 335 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B fırkası kapsamında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

335 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

İçişleri Bakanlığı yayımladığı ilan ile Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Buna göre;

Merkez Teşkilatı Personel Kontenjanları:

 • 1 Arşiv Uzmanı,
 • 5 Avukat,
 • 2 Psikolog,
 • 1 Harita Teknikeri,
 • 1 Grafiker,
 • 1 Mütercim Tercüman,
 • 13 Büro personeli,
 • 2 Detsek Personeli ( Teöizlik ),
 • 9 Mühendis,

Taşra Teşkilatı Personel Kontenjanları:

 • 156 Büro personeli,
 • 117 Çağrı Karşılama Personeli,
 • 1 Avukat
 • 1 Arşiv Uzmanı,
 • 3 Bilgisayar Mühendisi,
 • 4 Elektrik Elektronik Mühendisi,
 • 2 Elektrik Elektronik Teknikeri,
 • 16 Destek Personeli ( Temizlik ),

Şehre Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Başvuru Şartları Nedir?

Bakanlık adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgidi olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

KPSS Şartı Nedir?

Adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Mesleğe Göre Özel Başvuru Şartları nedir?

Arşiv Uzmanı Şartları:

a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Avukat Alımı Şartları:

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Mütercim Tercüman Alımı Şartları:

a) Fakültelerin Mütercim-Tercümanlık (Almanca, İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (Türkiye Türkçesi-İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (Türkçe, Almanca, İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca), İngilizce- Almanca Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (Türkçe, İngilizce, Fransızca), Çeviribilim (İngilizce), İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce- Arapça Öğretmenliği, İngilizce- Çince Öğretmenliği, İngilizce- Türkçe Öğretmenliği, Kırgızca- İngilizce, İngilizce, İngilizce- Almanca, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce- Almanca, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Öğretmenliği, İngiliz Edebiyatı,

b) İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinin herhangi birisini bitirmiş olmak,

c) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mütercim-Tercüman pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mütercim-Tercüman pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Mühendis Alımı Şartları:

Mühendis pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın ;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

Diğer Teknik Hizmetleri ( Grafiker ) Alımı Şartları:

a) Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Psikolog Alımı Şartları:

a) Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Psikolog pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Psikolog pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Çağrı Karşılama Personeli Alımı Şartları:

Aşağıda yer alan Çağrı Karşılama Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına bakılmaksızın;

a) Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

b) Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak, şartları ile,

Lisans Mezunları İçin: Dört yıllık Fakülte/Yüksekokul mezunu olmak,

Ön Lisans(Diğer) Mezunları İçin: Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,

Ön Lisans(Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları) Mezunları İçin: İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak, şartı da aranır

Büro Personeli Alımı Şartları:

Aşağıda yer alan Büro Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına gidilmeksizin;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

b) Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

Tekniker Alımı Şartları:

Aşağıda yer alan Tekniker pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına gidilmeksizin;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak, 

Destek personeli  (Temizlik Görevlisi) Alımı Şartları:

a) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

b) Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak, c) Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İçişleri Bakanlığı sözlşemeli personel alımı başvuruları için süreç Nisan ayı içerisinde alınacak. Ancak adayların başvuru notkasında dikat etmesi gereken bazı hususlar vardır.

Başvuru Tarihleri: 11 - 15 Nisan 2023

Başvurularda DİKKAT!

Adaylar Bakanlık www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

İLANIN TAM METNİ