Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazetede yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 58 kişilik boş kadro ile farklı kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. Peki alım kadroları ve başvuur şartları nedir?

HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALINACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı 58 kişilik kadro ile merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle aşağıdaki kadrolarda alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlk problemi olmamak,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış vya askerlik ile ilgisi olmamak,

Yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Süresi içinde başvuru yapmış olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Başvurular; adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim